Dětské hřiště skýtá řadu herních prvků pro malé děti, travnatou plochu vhodnou pro hraní míčových nebo raketových sportů, škvárové hřiště s basketbalovými koši a trampolínu.

Děkujeme všem návštěvníkům, že se seznámí s provozním řádem.
Při používání trampolíny je z důvodu bezpečnosti dětí důležité dbát pokynů umístěných přímo na trampolíně.
Na dětské hřiště průběžně přibývají nové prvky – přijďte vyzkoušet!
4 návštěvníkům se tato stránka líbí, děkujeme !