V tomto týdnu bude na Hostíni probíhat odečet vodoměrů. Proto prosíme ty, kteří nejsou přes den doma, aby si sami opsali stav vodoměru a papír s tímto stavem nějak viditelně přidělali na branku či vrata, aby pracovnice vodáren si mohla tento stav zapsat.