Tenisový kurt v Hostíni je v majetku Obce Hostín a Obecní úřad Hostín zajištuje provoz a údržbu kurtu, stanovuje pravidla užívání kurtu a vybírá poplatky za užívání kurtu. Tenisový klub Hostín (TKH) je pak neformální sdružení hráčů, kteří mají zaplacen roční příspěvek za užívání kurtu na danou sezonu.

Evidence
Před zahájením hry je každý hráč povinen zapsat své jméno do „provozní knihy kurtu“, která je umístěna ve schránce vedle dveří do domečku.

Úprava kurtu
Kurt nesmí být nikdy suchý (tzn. antuka nesmí vůbec prášit). Každý hráč je povinen kurt řádně pokropit, a to i během hry, pokud to situace vyžaduje. Je také nepřípustné hrát na rozmoklém a po dešti změklém kurtu. Je zakázáno po dešti vymetat z kurtu vodu, dohazovat antuku a jiným podobným způsobem upravovat povrch kurtu.

Po skončení hry jsou hráči povinni kurt zamést a nářadí uklidit tak, aby následující hráči neměli v započetí hry žádnou překážku.

Pravidla pro rezervování kurtu
Rezervovat kurt si může pouze člen TKH, tedy hráč, který má zaplacen roční příspěvek.

Každý člen TKH si může rezervovat dopředu pouze jednu hru. Teprve po odehrání má možnost si rezervovat hru další (i ten samý den). Pokud se hráč na rezervovanou hodinu nedostaví včas, po uplynutí 10ti minut pozbývá rezervace platnost a může hrát i jiný zájemce. Rezervace se provádí na adrese http://hostin.reservanto.cz/

Brigádou se rozumí odpracování alespoň 3 hodin na brigádách, které organizuje OÚ Hostín.

Sankce
Provozní řád je závazný! Při porušení výše uvedených pravidel OÚ Hostín rozhodne o vyloučení z TKH pro stávající sezónu s propadnutím ročního příspěvku.

Telefonní kontakty:
Jan Špytko, starosta: 724 178 160
Antonín Linek, místostarosta: 603 370 583
Ondřej Zloský, správce rezervací kurtu: 606 336 696

Tenisový klub

Tenisový klub obce Hostín nabízí možnost využití antukového tenisového kurtu. Před jeho užíváním je nezbytné nejprve se seznámit s Provozním řádem kurtu (viz níže).

Hráči musí svou hru REZERVOVAT: http://hostin.reservanto.cz/

ČLENSKÉ POPLATKY TENISOVÉHO KLUBU HOSTÍN NA ROK 2016

Dospělí s účastí na brigádách
300 Kč
Dospělí bez účasti na brigádách
500 Kč
Děti do 18 let
200 Kč

POPLATKY PRO NEČLENY

1 hodina - nečlen THK, obyvatel, chalupář na Hostíni
50 Kč
1 hodina - host člena THK
50 Kč
1 hodina - nečlen THK 100 Kč
100 Kč

Uvedené ceny jsou za 1 osobu, nikoli za kurt.

Každý hráč, který používá kurt, je povinen mít zaplaceno.

Poplatky se platí na OÚ Hostín v úředních hodinách paní účetní.

1 návštěvníka tato stránka potěšila