Nové jízdní řády autobusů z/do Hostína od 11.12.2017

Od 10.12.2017 přechází místní autobusová doprava pod Pražskou integrovanou dopravu. Níže naleznete jízdní řády, které jsou tedy v případě Hostína platné od pondělí 11.12.2017

Proti stávajícím linkám jsou tyto změny :

– „školák“ do Byšic bude z Hostína odjíždět o 9 minut dříve (nyní 7:21,  od 11.12.2017 odjezd 7:12)

– přímý ranní spoj na Mělník bude odjíždět z Hostína o 12 minut dříve (nyní 7:30,  nově 7:18)

– je zrušen spoj Kokořínského SOKu s.r.o., místo něj bude v Hostíni stavět v 10:41 spoj z Mělníka a 11:53 spoj z Byšic

– odpolední spoje jsou zachovány, byť s mírně jinými časy

 

Všechny autobusy jezdí v pracovní dny, tedy i školních prázdninách.

Jízdné by mělo být nevýrazně nižší (Mělník 18,-, resp.13,- studentské, resp. 6,- žákovské), výraznější finanční úspora je při delších cestách, např. Praha atd.

 Kompletní jízdní řád naleznete zde:  ZJŘ 474

 

 

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Dýňování 13.10. PROSBA

Chtěli bychom požádat, zda by někdo nechtěl věnovat dýně na naše hostínské dýňování, které se koná 13.10., abychom případně věděli dopředu, jestli by se nám jich sejde dostatečný počet, nebo nebo máme někde shánět. Moc děkujeme.

Nový bus spoj 7:30 Hostín – Mělník (7:50)

Byl přidán přímý ranní spoj na Mělník. Jede pouze ze spodní zastávky (U křížku), odjezd z Hostína v 7,30, příjezd na AN Mělník v 7,50. Protože je to spoj určený zejména pro školáky, pokusíme se ten odjezd o něco posunout, protože příjezd na Mělník v 7,50 je pro většinu školáků dost pozdě.

Autobusy v době prázdnin!

ČSAD zrušilo po dobu prázdnin autobusové linky z Hostína směrem na Liblice, resp. Všetaty. Důvodem je výstavba kanalizace v Čečelicích, v ulici Byšická, přičemž objížďka přes Přívory není možná z důvodu nedostatečné nosnosti mostku u Přívor.

Zrušení se týká spojů s odjezdem z Hostína v 6:10, 7:20, 11:30 (Po+St+Pá), 14:10, 15:30 a 16:35.

Po dobu prázdnin tedy budou z Hostína odjíždět pouze autobusové linky směrem na Mělník, tedy spoje v 10:10 (Kokořínský SOK), v 15:30 a v 17:30.

Proto se obec dohodla s Taxislužbou Jenda, že 3 x týdně, a to v PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK, pojede vždy v 7:15 trasu Hostín – Liblice – Byšice. Tím bude ráno zajištěna doprava do Byšic, resp. na Mělník (přestup v Liblicích na autobus v 7:27).

Taxi Jenda tedy poprvé pojede ve středu 12.7. v 7:15 dole od Křížku s tím, že další případné cestující naloží nahoře u zastávky. Zkusíme to pár dní v tomto režimu, třeba praxe ukáže potřebu jiného času či frekvence svozu, případně nutnost následného svozu z Byšic na Hostín. Vaše připomínky či požadavky jsou samozřejmě vítány.

Odečet vodoměru 10.-14.7.2017

V tomto týdnu bude na Hostíni probíhat odečet vodoměrů. Proto prosíme ty, kteří nejsou přes den doma, aby si sami opsali stav vodoměru a papír s tímto stavem nějak viditelně přidělali na branku či vrata, aby pracovnice vodáren si mohla tento stav zapsat.

HOSTÍNSKÉ LÉTO – obec Hostín Vás zve na dvě letní kulturní akce pod širým nebem

  1. Letní zábava na hřišti – 15.7. od 20.00

K tanci a poslechu hraje Aleš Hlaváček se svou kapelou Krédo.

Vstupné 100 Kč.

Občerstvení v kiosku zajištěno.

  1. Charitativní koncert v parku – 17.8. od 19.00

Tomáš Homuta TRIO

  • Tomáš Homuta – mělnický rythm bluesový pianista (piano, zpěv)
  • David Fárek – přední český jazzový saxofonista (saxofon)
  • Vlaďka Svobodová – zpěvačka známá z uskupení “Laura a její tygři” (zpěv)

Výtěžek ze vstupného bude předán Petře Koudelkové, která od narození žije s vzácným onemocněním známým jako “nemoc motýlích křídel”.

Vstupné dobrovolné (doporučená výše 200 Kč)

 

Co nás v létě ještě čeká?

  • připravujeme oblíbené rybářské závody
  • letní tábor pro děti (21. – 26.8.)