Spalničky

Vážení spoluobčané, níže naleznete informace k výskytu spalniček.

od začátku letošního roku je ve Středočeském kraji hlášených 13 případů onemocnění spalničkami. V 1 případě se jednalo o importované onemocnění z Ukrajiny. Mezi nemocnými jsou 3 děti do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospělých. S nemocnými přišlo do kontaktu 217 Středočechů. Většinou se jednalo o kontakt v rámci zdravotnických zařízení – čekárny, ordinace dětského lékaře, pohotovosti, ale také rodinné výskyty a kontakt v rámci školy, školky nebo pracoviště. Dosud neonemocněl žádný senior.

Více o onemocnění spalničkami na webu KHS Stč. kraje:

http://khsstc.cz/obsah/vzdusne-nakazy_136_1.html

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se velmi snadno šíří vzdušnou cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka, začínající za krkem a šíří se po celém těle, objeví se i červené skvrny na sliznici tváří v ústech.

Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem počátečních příznaků onemocnění a končí do čtyř dnů po vzniku vyrážky.

Byť v současné době jde o pouhý zvýšený výskyt onemocnění spalničkami, je nutné již nyní přijmout veškerá vhodná opatření, kterými by bylo možno zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění. Zvýšená pozornost by měla být věnována mateřským školkám, dětským skupinám, školám a dalším místům, kde se ve zvýšené míře shromažďují děti a obyvatelé Vašich měst. Proto se na Vás na základě doporučení Bezpečnostní rady Středočeského kraje obracím se žádostí, abyste dále informovali své občany, aby dodržovali následující obecná preventivní hygienická opatření:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí. Myjte si často a opakovaně ruce:

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění

 

  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše. Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů. Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.

Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, vyhledejte svého obvodního lékaře, nebo navštivte lékařskou pohotovostní službu.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

JUDr. Robert Bezděk, CSc.,

radní pro bezpečnost a zdravotnictví SK

Ve Středočeském kraji

dne 2.5. 2018

 

Očkování psů a koček – 18.4.18 – 15:00-15:30

Očkování psů a koček

Ve středu 18.4.2018

15,00 – 15,30

bude u Obecního úřadu provádět MVDr. Dvořáková

očkování psů proti vzteklině, případně kombinovanou vakcínou.

Doporučuje se očkovat i kočky.

U neklidných psů je nutný košík!

 

Očkování je povinné 1x ročně, u štěňat musí podle zákona chovatel zajistit očkování do 6 měsíců stáří štěněte, nejlépe je očkovat od stáří 3 měsíců.

 

Cena vakcíny proti vzteklině                 ……..100,-Kč

Cena kombinované vakcíny                  ……..250,-Kč

Cena vystavení očkovacího průkazu    ………20,-Kč.

 

Tel. MVDr. Dvořáková  603 294 967

 

Svoz nebezpečného odpadu – 7.4. v 9:20 OÚ

nebezpečný odpad- oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidal, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, léky, baterie, monočlánky
elektrospotřebiče – lednice, tv, moniotory, zářivky
pneumatiky od osobních automobilů bez disků

Platba za odvoz a uložení komunálního odpadu – 2018

Připomínáme povinnost uhradit do konce února poplatek za komunální odpad. Poplatky zůstávají stále ve stejné výši, tj.

500,- za rekreační objekt a rok,

500,- za trvale hlášeného občana a rok,

250,- za trvale hlášeného nezletilého, který k 1.1. daného roku nedosáhl 15 let věku

Poplatky je možné platit hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce vedený u KB Mělník, číslo účtu : 18621171/0100.  Jako VS uveďte číslo popisné a do zprávy příjemci jméno odesílatele, resp.plátce.

Nálepky pak budou vydávány v úředních hodinách nebo po dohodě.

 

 

 

Přerušení dodávky elekřiny 9.1.2018 – 7:00-15:00

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

9.1.2018  7-15 hod

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Nové jízdní řády autobusů z/do Hostína od 11.12.2017

Od 10.12.2017 přechází místní autobusová doprava pod Pražskou integrovanou dopravu. Níže naleznete jízdní řády, které jsou tedy v případě Hostína platné od pondělí 11.12.2017

Proti stávajícím linkám jsou tyto změny :

– „školák“ do Byšic bude z Hostína odjíždět o 9 minut dříve (nyní 7:21,  od 11.12.2017 odjezd 7:12)

– přímý ranní spoj na Mělník bude odjíždět z Hostína o 12 minut dříve (nyní 7:30,  nově 7:18)

– je zrušen spoj Kokořínského SOKu s.r.o., místo něj bude v Hostíni stavět v 10:41 spoj z Mělníka a 11:53 spoj z Byšic

– odpolední spoje jsou zachovány, byť s mírně jinými časy

 

Všechny autobusy jezdí v pracovní dny, tedy i školních prázdninách.

Jízdné by mělo být nevýrazně nižší (Mělník 18,-, resp.13,- studentské, resp. 6,- žákovské), výraznější finanční úspora je při delších cestách, např. Praha atd.

 Kompletní jízdní řád naleznete zde:  ZJŘ 474