Uměna ordinačních hodin MUDr. Martincová – 12/2018

13.12. 7.00 – 11.00   jen pro zvané a akutní stavy

18.12.           –               se neordinuje

27.12. 7.30 – 11.00   Obříství

28.12. 7.30 – 11.00   Obříství

31.12. 8.00 – 11.00    jen pro akutní stavy

Změns ordinační hodiny MUDr. Martincová 9-10/18

21.9.     7.30 – 11.00 OBŘÍSTVÍ

9.10.     SE NEORDINUJE (přítomna pouze sestra)

12.10   7.30 – 11.30 OBŘÍSTVÍ

23.10.   7.30 – 11.30 OBŘÍSTVÍ

25.10.   7.30 – 11.30 OBŘÍSTVÍ

26.10.   POUZE PRO ZVANÉ

Uzavírka části ulice Kokořínská – Mělník

Uzavírka části ulice Kokořínská

 Jak už jsme před časem avizovali, Ředitelství silnic a dálnic začne s rekonstrukcí mostku na ulici Kokořínská. Než se začne s vlastní rekonstrukcí, musí se vyřešit havárie, na které se přišlo při revizích inženýrských sítí v této oblasti. Půjde o opravu vodovodního řadu včetně domovních přípojek a o havárii plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. Pak se začne s rekonstrukcí mostku, na kterou plynule naváže úprava křižovatky Nádražní – Kokořínská. Zruší se první železniční kolej a bude posunuto výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská, a tak vznikne prostor pro vybudování levého odbočovacího pruhu směrem na Chloumek a zkapacitnění této křižovatky, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. Též se odstraní oplocení areálu Českých drah.

V souvislosti s těmito akcemi bude ul. Kokořínská postupně zcela uzavřena pro dopravu ve dvou etapách:

1. etapa – od 23. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell za křižovatku ul. Kokořínské s ul. Blateckou. V této etapě bude průjezdná křižovatka ul. Nádražní a Kokořínská s tím, že bude možné z ulice Nádražní odbočit pouze doleva a přejet hlavní železniční přejezd směrem na Chloumek. Vjezd do ulice Blatecká bude uzavřen.

  1. etapa – od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell až k hlavnímu železničnímu přejezdu a dále v ulici Nádražní po bývalou vlečku do Kovošrotu. Hlavní železniční přejezd bude hermeticky uzavřen a nebudou ho moci využívat ani chodci, neboť bude vypnuta drážní signalizace a celé výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská se bude posunovat.

Všem občanům se omlouváme za ztížené podmínky v přístupu k jejich nemovitostem po dobu uzavírky.

  

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělníka

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

 

Odečet vody 27.6.-2.7.18

Ve dnech  27.6.-2.7. proběhne na Hostíni odečet vodoměrů. V případě, že nebude možné se k vodoměrům dostat, zapište a zanechte prosím odečet na viditelném místě.

Spalničky

Vážení spoluobčané, níže naleznete informace k výskytu spalniček.

od začátku letošního roku je ve Středočeském kraji hlášených 13 případů onemocnění spalničkami. V 1 případě se jednalo o importované onemocnění z Ukrajiny. Mezi nemocnými jsou 3 děti do 15 let, 1 mladistvý a 9 dospělých. S nemocnými přišlo do kontaktu 217 Středočechů. Většinou se jednalo o kontakt v rámci zdravotnických zařízení – čekárny, ordinace dětského lékaře, pohotovosti, ale také rodinné výskyty a kontakt v rámci školy, školky nebo pracoviště. Dosud neonemocněl žádný senior.

Více o onemocnění spalničkami na webu KHS Stč. kraje:

http://khsstc.cz/obsah/vzdusne-nakazy_136_1.html

Spalničky jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se velmi snadno šíří vzdušnou cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest dýchacích (rýma, kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka, začínající za krkem a šíří se po celém těle, objeví se i červené skvrny na sliznici tváří v ústech.

Inkubační doba obvykle trvá 7 až 21 dnů. Období nakažlivosti začíná den před začátkem počátečních příznaků onemocnění a končí do čtyř dnů po vzniku vyrážky.

Byť v současné době jde o pouhý zvýšený výskyt onemocnění spalničkami, je nutné již nyní přijmout veškerá vhodná opatření, kterými by bylo možno zabránit dalšímu šíření tohoto onemocnění. Zvýšená pozornost by měla být věnována mateřským školkám, dětským skupinám, školám a dalším místům, kde se ve zvýšené míře shromažďují děti a obyvatelé Vašich měst. Proto se na Vás na základě doporučení Bezpečnostní rady Středočeského kraje obracím se žádostí, abyste dále informovali své občany, aby dodržovali následující obecná preventivní hygienická opatření:

Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí. Myjte si často a opakovaně ruce:

  • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění

 

  • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi

Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše. Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů. Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.

Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.

Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, vyhledejte svého obvodního lékaře, nebo navštivte lékařskou pohotovostní službu.

Pokud onemocníte, je nutná i vzájemná ohleduplnost k ostatním – zůstaňte doma a nešiřte tak onemocnění dále.

JUDr. Robert Bezděk, CSc.,

radní pro bezpečnost a zdravotnictví SK

Ve Středočeském kraji

dne 2.5. 2018

 

Očkování psů a koček – 18.4.18 – 15:00-15:30

Očkování psů a koček

Ve středu 18.4.2018

15,00 – 15,30

bude u Obecního úřadu provádět MVDr. Dvořáková

očkování psů proti vzteklině, případně kombinovanou vakcínou.

Doporučuje se očkovat i kočky.

U neklidných psů je nutný košík!

 

Očkování je povinné 1x ročně, u štěňat musí podle zákona chovatel zajistit očkování do 6 měsíců stáří štěněte, nejlépe je očkovat od stáří 3 měsíců.

 

Cena vakcíny proti vzteklině                 ……..100,-Kč

Cena kombinované vakcíny                  ……..250,-Kč

Cena vystavení očkovacího průkazu    ………20,-Kč.

 

Tel. MVDr. Dvořáková  603 294 967