Svoz nebezpečného odpadu – 7.4. v 9:20 OÚ

nebezpečný odpad- oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidal, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, léky, baterie, monočlánky
elektrospotřebiče – lednice, tv, moniotory, zářivky
pneumatiky od osobních automobilů bez disků

Platba za odvoz a uložení komunálního odpadu – 2018

Připomínáme povinnost uhradit do konce února poplatek za komunální odpad. Poplatky zůstávají stále ve stejné výši, tj.

500,- za rekreační objekt a rok,

500,- za trvale hlášeného občana a rok,

250,- za trvale hlášeného nezletilého, který k 1.1. daného roku nedosáhl 15 let věku

Poplatky je možné platit hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce vedený u KB Mělník, číslo účtu : 18621171/0100.  Jako VS uveďte číslo popisné a do zprávy příjemci jméno odesílatele, resp.plátce.

Nálepky pak budou vydávány v úředních hodinách nebo po dohodě.

 

 

 

Přerušení dodávky elekřiny 9.1.2018 – 7:00-15:00

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

 jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne:

9.1.2018  7-15 hod

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Nové jízdní řády autobusů z/do Hostína od 11.12.2017

Od 10.12.2017 přechází místní autobusová doprava pod Pražskou integrovanou dopravu. Níže naleznete jízdní řády, které jsou tedy v případě Hostína platné od pondělí 11.12.2017

Proti stávajícím linkám jsou tyto změny :

– „školák“ do Byšic bude z Hostína odjíždět o 9 minut dříve (nyní 7:21,  od 11.12.2017 odjezd 7:12)

– přímý ranní spoj na Mělník bude odjíždět z Hostína o 12 minut dříve (nyní 7:30,  nově 7:18)

– je zrušen spoj Kokořínského SOKu s.r.o., místo něj bude v Hostíni stavět v 10:41 spoj z Mělníka a 11:53 spoj z Byšic

– odpolední spoje jsou zachovány, byť s mírně jinými časy

 

Všechny autobusy jezdí v pracovní dny, tedy i školních prázdninách.

Jízdné by mělo být nevýrazně nižší (Mělník 18,-, resp.13,- studentské, resp. 6,- žákovské), výraznější finanční úspora je při delších cestách, např. Praha atd.

 Kompletní jízdní řád naleznete zde:  ZJŘ 474

 

 

Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.

Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne 4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

Dýňování 13.10. PROSBA

Chtěli bychom požádat, zda by někdo nechtěl věnovat dýně na naše hostínské dýňování, které se koná 13.10., abychom případně věděli dopředu, jestli by se nám jich sejde dostatečný počet, nebo nebo máme někde shánět. Moc děkujeme.

Nový bus spoj 7:30 Hostín – Mělník (7:50)

Byl přidán přímý ranní spoj na Mělník. Jede pouze ze spodní zastávky (U křížku), odjezd z Hostína v 7,30, příjezd na AN Mělník v 7,50. Protože je to spoj určený zejména pro školáky, pokusíme se ten odjezd o něco posunout, protože příjezd na Mělník v 7,50 je pro většinu školáků dost pozdě.