• 20.10.2018
  • 16:30

16:30 sraz na dětském hřišti, dlabání dýní, opékání buřtíků

18:30 průvod k pomníku

18:45 kladení věnce u pomníku, vypouštění balonků,

19:18  ohňostroj

po skončení občerstvení u hospůdky