• 21.07.2018
  • 00:00
  • prostranství před obecní hospůdkou

k poslechu i tanci hraje skupina Krédo