• 21.10.2017
  • 08:00

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb. (s datem rozeslání 2. května 2017) vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:

 

  • v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
  • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.