Tenisový kurt v Hostíni je v majetku Obce Hostín a Obecní úřad Hostín zajištuje provoz a údržbu kurtu, stanovuje pravidla užívání kurtu a vybírá poplatky za užívání kurtu. Tenisový klub Hostín (TKH) je pak neformální sdružení hráčů, kteří mají zaplacen roční příspěvek za užívání kurtu na danou sezonu.

Evidence
Před zahájením hry je každý hráč povinen zapsat své jméno do „provozní knihy kurtu“, která je umístěna ve schránce vedle dveří do domečku.

Úprava kurtu
Kurt nesmí být nikdy suchý (tzn. antuka nesmí vůbec prášit). Každý hráč je povinen kurt řádně pokropit, a to i během hry, pokud to situace vyžaduje. Je také nepřípustné hrát na rozmoklém a po dešti změklém kurtu. Je zakázáno po dešti vymetat z kurtu vodu, dohazovat antuku a jiným podobným způsobem upravovat povrch kurtu.

Po skončení hry jsou hráči povinni kurt zamést a nářadí uklidit tak, aby následující hráči neměli v započetí hry žádnou překážku.

Pravidla pro rezervování kurtu
Rezervovat kurt si může pouze člen TKH, tedy hráč, který má zaplacen roční příspěvek.

Každý člen TKH si může rezervovat dopředu pouze jednu hru. Teprve po odehrání má možnost si rezervovat hru další (i ten samý den). Pokud se hráč na rezervovanou hodinu nedostaví včas, po uplynutí 10ti minut pozbývá rezervace platnost a může hrát i jiný zájemce. Rezervace se provádí na adrese http://hostin.reservanto.cz/

Brigádou se rozumí odpracování alespoň 3 hodin na brigádách, které organizuje OÚ Hostín.

Sankce
Provozní řád je závazný! Při porušení výše uvedených pravidel OÚ Hostín rozhodne o vyloučení z TKH pro stávající sezónu s propadnutím ročního příspěvku.

Telefonní kontakty:
Ondřej Zloský, správce rezervací kurtu: 606 336 696
Jan Špytko, starosta: 724 178 160
Antonín Linek, místostarosta: 603 370 583

Tenisový klub

Tenisový klub obce Hostín nabízí možnost využití antukového tenisového kurtu. Před jeho užíváním je nezbytné nejprve se seznámit s Provozním řádem kurtu (viz níže).

Hráči musí svou hru REZERVOVAT: http://hostin.reservanto.cz/

ČLENSKÉ POPLATKY NA ROK 2018 PRO TRVALE HLÁŠENÉ NA HOSTÍNI 

Dospělí s účastí na brigádách
500 Kč
Dospělí bez účasti na brigádách
900 Kč
Děti do 15 let a senioři nad 65 let
50% sleva

POPLATKY PRO OSTATNÍ HRÁČE

Dospělý s účastí na brigádách
1000 Kč
Dospělý bez účasti na brigádách
1400 Kč
Děti do 15 let a senioři nad 65 let
50% sleva
1 hodina - nečlen THK
100 Kč

Uvedené ceny jsou za 1 osobu, nikoli za kurt.

Každý hráč, který používá kurt, je povinen mít zaplaceno.

Poplatky se platí na OÚ Hostín v úředních hodinách paní účetní.

3 návštěvníkům se tato stránka líbí, děkujeme !