HOSTÍN PARTY – charitativní koncertní večírek v parku

Obec Hostín Vás srdečně zve na první koncert pod širým nebem v místním parku. 17. srpna si nenechte ujít strhující hudební vystoupení v podání špičkových muzikantů.

Dobrovolné vstupné (doporučené 200 Kč) věnujeme Petře Koudelkové, která od narození bojuje s tzv. nemocí motýlích křídel. Samozřejmostí je stánek s jídlem i pitím.

Začátek koncertu v 19.00 hodin.

Těšíme se!!

Hostín má nejkrásnější zeleň ve Středočeském kraji

29.6.2017 – včera proběhlo v Kutné Hoře slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže Vesnice roku, kterého se účastnila i naše obec. Udílely se diplomy a 4 hlavní ceny (tzv. stuhy). Hostín získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Hlavní cenu – Zlatou stuhu – získala podle očekávání velmi zaslouženě malebná obec Hvožďany. V okrese Mělník byla úspěšná i obec Cítov, která získala Modrou stuhu za společenský život.  

U nás porotu nejvíc zaujala ořešáková alej na návsi, která je perfektně udržovaná a zachovaná. Velmi kladně bylo hodnoceno také vybudování parku a s tím související koncept adopce stromů. Nově vzniklý sad a ovocná alej podél cesty od vodojemu k hájovně jsou projekty, které komisi také významně oslovily. Celkově byla péče o zeleň a životní prostředí v naší obci hodnocena jako velmi promyšlená a systematická. Hodnotící komisi zaujala pestrost zelených ploch a kreativní přístup obce k dalšímu zvelebování a budování – v tomto případě tedy vysazování a péči.

Zelené stuhy si velmi vážíme a jsme za toto ocenění moc rádi. Víme, že je naše obec krásná na pohled, zahalená do zeleně a soustavně opečovávaná. Máme ale velkou radost, že právě toho si všimla i hodnotitelská komise, která měla možnost srovnávat Hostín s řadou dalších podobně zodpovědně smýšlejících obcí.

Prakticky zelená stuha pro obec znamená kromě dobrého pocitu i další dění. Jednak si Hostín vysloužila odměnu 400 tis. Kč. Tyto peníze investujeme zpátky do péče o zeleň a životní prostředí. Tím, že jsme uspěli v krajském kole, postupujeme automaticky do kola celostátního, kam postupuje z každého kraje právě jedna obec. Čeká nás tedy příprava asi hodinu a půl dlouhé prezentace před komisí, podobně jako tomu bylo 30.5., ale nyní se zaměříme pouze na „zelené téma“. Na přelomu srpna a září budeme komisi seznamovat hlavně s přístupem obce k zeleni a životnímu prostředí. Stejně jako poprvé, ani teď nebudeme něco dělat jen proto, abychom zabodovali. Jen ve zrychleném režimu zrealizujeme nápady, které už dlouho máme, ale zatím se na ně nedostalo. Věříme tedy i nadále, že účast v této soutěži, bude mít pro hostínské jen užitek.

Děkujeme za skvělou podporu a spoluúčast všem hostíňákům a těšíme se na společnou práci při přípravách na celostátní kolo.

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Červen je už více než půl století označován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. A určitě právem. V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji, probíhá bouřlivý růst a vývoj, do kterého také patří rození většiny mláďat zvěře i ptáků. Srny kladou srnčata, rodí se mladí zajíci, líhnou se bažantí kuřata i mláďata zpěvného ptactva. Právě v tomto období, ale i v ostatních měsících, bychom měli do přírody vstupovat jako do posvátného chrámu, měli bychom se chovat navýsost ohleduplně, nerušit zvěř, ptáky, samozřejmě neničit rostliny, stromy. Važme si přírody a buďme rádi, že se v okolí naší vesnice stále ještě můžeme setkat s malebnými přírodními scenériemi a krásnými zákoutími oživenými tam žijící zvěří. Mnozí návštěvníci naší obce a okolí nám to mohou jen závidět. Aby to tak zůstalo i nadále, musejí se všichni na ochraně přírody podílet.

Chovatelé psů nemají nechávat volně pobíhat své čtyřnohé miláčky po honitbě a měli by je mít stále na vodítku. Stejně tak nemají v přírodě své místo toulavé kočky. Bažantí slepice vyplašená z hnízda se už nevrátí a celá snůška je tak zničená. Malá srnčata či zajíčci jsou extrémně zranitelní nejen psy, ale často i lidmi. Nikdy se nedotýkejte zdánlivě opuštěného srnčete či mláděte zajíce, nenoste ho domů, nesnažte se ho „zachránit“. Téměř nikdy se nejedná o opuštěné mládě, ale zcela přirozenou situaci, kdy se matka nezdržuje celý den u mláděte, aby ho nevystavovala pozornosti predátora, a přichází k němu jen, aby ho nakojila. Smutnou skutečností je, že tzv. zachráněná mláďata přes veškerou snahu ve většině případů uhynou.

Problémem pro přírodu představují i neukáznění cyklisté, motorkáři či turisté, po kterých v lesích zůstává nepořádek. Nemálo potíží je i na silnicích a v jejich okolí. Neukáznění řidiči mají na svědomí značné škody a utrpění zvěře, která po srážce poraněná hyne v bolestech. Zvlášť se tak děje při večerním stmívání a v noci, kdy zvěř vychází na pastvu.

V lese bychom se v tomto období měli pohybovat výhradně po lesních cestách a chovat se velmi ohleduplně.

V době hnízdění a kladení mláďat může orgán státní správy myslivosti na žádost uživatele honitby nařídit i zákaz vstupu do honitby nebo jejich částí (dle §9, odst. 3 Zákona 449/2001 Sb.). Místní myslivecký spolek tohoto možného kroku zatím nevyužil, přestože se v naší krajině přestupky množí.

Jsme přesvědčeni, že ohleduplnost bude odměněna nezapomenutelnými zážitky. Ukázněným a rozumným návštěvníkům přírody chceme touto cestou poděkovat a všem přátelům přírody přejeme mnoho krásných zážitků v našich krásných hostínských lesích.

Ukliďme Hostín – jarní brigáda 8.4.2017

Jarní brigádka byla jasným důkazem místního rčení „Bůh Hostín miluje“. Za krásného počasí se udělala spousta práce! Nejvíce si mákli ti, kdo sázeli stromky a klestili křoví za elektrárnou. Všem ale patří veliké poděkování za nasazení a obětavost. Děkujeme, že jste kus víkendu věnovali brigádě a tím se podíleli zase na o kousek hezčím a čistším Hostíně 🙂

Brigáda v číslech:

  • 43 dospělých
  • 15 dětí
  • cca 750 kg vysbíraného odpadu podél silnice, na kraji lesa za ul. Na stráži a za elektrárnou
  • 100 m vyčištěného křoví za elektrárnou
  • vyčištěný kal, připravený na další koupací sezónu
  • snědených 80 nožiček párků
  • sněděno více než 20l polévky
  • 🙂

Fotky můžete vidět tady: http://www.hostin.cz/seznam-galerii/jarni-brigada-uklidme-hostin-8-4-2017/

Moc děkujeme za rekordní účast i obrovské nasazení!

Letní zábava na hřišti 30.7.

První letní zábava se uskuteční na hřišti na Hostíni 30. července od 20 hodin.

Srdečně Vás zveme na příjemné posezení a potančení, ke kterému bude hrát kapela Krédo. Začneme ve 20 hodin a tančit se bude jistě až do rána 🙂

Vstupné je 80 Kč.baner