Nová autobus. linka 747 od 3.3.2019

Nový jízdní řád autobusů od 3.3.2019.

? Na Hostín zřízena nová linka č. 747 (Mělník – Byšice)

(Původní linka 474 změna: Brabčov – Dobřeň, Střezivojice přes Mělník)

 

Uzavírka části ulice Kokořínská – Mělník

Uzavírka části ulice Kokořínská

 Jak už jsme před časem avizovali, Ředitelství silnic a dálnic začne s rekonstrukcí mostku na ulici Kokořínská. Než se začne s vlastní rekonstrukcí, musí se vyřešit havárie, na které se přišlo při revizích inženýrských sítí v této oblasti. Půjde o opravu vodovodního řadu včetně domovních přípojek a o havárii plynovodu, který, jak se zjistilo, prochází na několika místech potrubím dešťové kanalizace. Pak se začne s rekonstrukcí mostku, na kterou plynule naváže úprava křižovatky Nádražní – Kokořínská. Zruší se první železniční kolej a bude posunuto výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská, a tak vznikne prostor pro vybudování levého odbočovacího pruhu směrem na Chloumek a zkapacitnění této křižovatky, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. Též se odstraní oplocení areálu Českých drah.

V souvislosti s těmito akcemi bude ul. Kokořínská postupně zcela uzavřena pro dopravu ve dvou etapách:

1. etapa – od 23. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell za křižovatku ul. Kokořínské s ul. Blateckou. V této etapě bude průjezdná křižovatka ul. Nádražní a Kokořínská s tím, že bude možné z ulice Nádražní odbočit pouze doleva a přejet hlavní železniční přejezd směrem na Chloumek. Vjezd do ulice Blatecká bude uzavřen.

  1. etapa – od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018

Úsek od výjezdu od benzínové stanice Shell až k hlavnímu železničnímu přejezdu a dále v ulici Nádražní po bývalou vlečku do Kovošrotu. Hlavní železniční přejezd bude hermeticky uzavřen a nebudou ho moci využívat ani chodci, neboť bude vypnuta drážní signalizace a celé výstražné zařízení hlavního železničního přejezdu v ulici Kokořínská se bude posunovat.

Všem občanům se omlouváme za ztížené podmínky v přístupu k jejich nemovitostem po dobu uzavírky.

  

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělníka

Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

 

Nové jízdní řády autobusů z/do Hostína od 11.12.2017

Od 10.12.2017 přechází místní autobusová doprava pod Pražskou integrovanou dopravu. Níže naleznete jízdní řády, které jsou tedy v případě Hostína platné od pondělí 11.12.2017

Proti stávajícím linkám jsou tyto změny :

– „školák“ do Byšic bude z Hostína odjíždět o 9 minut dříve (nyní 7:21,  od 11.12.2017 odjezd 7:12)

– přímý ranní spoj na Mělník bude odjíždět z Hostína o 12 minut dříve (nyní 7:30,  nově 7:18)

– je zrušen spoj Kokořínského SOKu s.r.o., místo něj bude v Hostíni stavět v 10:41 spoj z Mělníka a 11:53 spoj z Byšic

– odpolední spoje jsou zachovány, byť s mírně jinými časy

 

Všechny autobusy jezdí v pracovní dny, tedy i školních prázdninách.

Jízdné by mělo být nevýrazně nižší (Mělník 18,-, resp.13,- studentské, resp. 6,- žákovské), výraznější finanční úspora je při delších cestách, např. Praha atd.

 Kompletní jízdní řád naleznete zde:  ZJŘ 474

 

 

Nový bus spoj 7:30 Hostín – Mělník (7:50)

Byl přidán přímý ranní spoj na Mělník. Jede pouze ze spodní zastávky (U křížku), odjezd z Hostína v 7,30, příjezd na AN Mělník v 7,50. Protože je to spoj určený zejména pro školáky, pokusíme se ten odjezd o něco posunout, protože příjezd na Mělník v 7,50 je pro většinu školáků dost pozdě.

Autobusy v době prázdnin!

ČSAD zrušilo po dobu prázdnin autobusové linky z Hostína směrem na Liblice, resp. Všetaty. Důvodem je výstavba kanalizace v Čečelicích, v ulici Byšická, přičemž objížďka přes Přívory není možná z důvodu nedostatečné nosnosti mostku u Přívor.

Zrušení se týká spojů s odjezdem z Hostína v 6:10, 7:20, 11:30 (Po+St+Pá), 14:10, 15:30 a 16:35.

Po dobu prázdnin tedy budou z Hostína odjíždět pouze autobusové linky směrem na Mělník, tedy spoje v 10:10 (Kokořínský SOK), v 15:30 a v 17:30.

Proto se obec dohodla s Taxislužbou Jenda, že 3 x týdně, a to v PONDĚLÍ + STŘEDA + PÁTEK, pojede vždy v 7:15 trasu Hostín – Liblice – Byšice. Tím bude ráno zajištěna doprava do Byšic, resp. na Mělník (přestup v Liblicích na autobus v 7:27).

Taxi Jenda tedy poprvé pojede ve středu 12.7. v 7:15 dole od Křížku s tím, že další případné cestující naloží nahoře u zastávky. Zkusíme to pár dní v tomto režimu, třeba praxe ukáže potřebu jiného času či frekvence svozu, případně nutnost následného svozu z Byšic na Hostín. Vaše připomínky či požadavky jsou samozřejmě vítány.

Změna v dopravních omezeních na Mělníku

Konec komplikací v dopravě se blíží

Výstavba kruhového objezdu u benzínové stanice Shell bude dokončena v polovině června. 1. července budou zprovozněny kruhové křižovatky na ulici Mladoboleslavská a Pražská, včetně spojovací silnice mezi nimi. Zatím bude provoz spuštěn jednosměrně z ulice Pražská na Mladoboleslavskou. Kdo pojede směrem od Mladé Boleslavi do Prahy, pojede stále ještě po Nemocniční ulici.

1. července bude uzavřena ulice Italská a proběhne její celková rekonstrukce. Italská bude uzavřena jen pár desítek metrů od Pražské ulice, kde je nutná rekonstrukce celého podloží a zřejmě i kanalizace, jejíž prosakování způsobuje ony známé velké deformace. Zbytek Italské bude přístupný z Mladoboleslavské ulice, byť samozřejmě s omezením daným semafory, které usměrňují dopravu na objížďce kvůli mostu na Mladoboleslavské. Zbytek Italské se dočká „jen“ opravy povrchu odfrézováním a položením nové vrstvy, což je možné dělat po půlkách za provozu. Město se snaží přesvědčit investora i zhotovitele, aby toto dělal až v okamžiku, kdy bude průjezd přes bývalý „řepný plac“ v obousměrném provozu a z Italské bude vyloučena nákladní doprava.

Během letních prázdnin bude za provozu opravena část Pražské ulice v úseku od nové kruhové křižovatky k benzínové stanici Benzina u hotelu Ludmila. Provoz bude řízen semafory. Tato akce bude dokončena na přelomu srpna a září – v tu chvíli bude uzavřena ulice Nemocniční a proběhne též její celková rekonstrukce.

Opravy těchto místních komunikací, na kterých se podepsala dopravní zátěž z minulých měsíců, opraví Ředitelství silnic a dálnic. Město uvolní ze svého rozpočtu prostředky na výměnu obrubníků v těchto ulicích.

Co se týče mostku na Mladoboleslavské ulici, tak zde by mělo být vše dokončeno v září.
Všechny výše uvedené akce jsou nesmírně náročné jak pro stavební firmy, tak pro řidiče a občany města. Dlužno říci, že akce financuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, které vybralo zhotovitele a průběh staveb řídí. Město má jen velmi omezené možnosti tyto záležitosti ovlivňovat.

Převzato z webových stránek Mělník.cz