Svoz nebezpečného odpadu – 13.4.2019 v 9:10

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

HOSTÍN – sobota 13.4.2019 čas: 9:10-9:40

Odpady, které budou přebírány:

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •  jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
  • V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!
  • Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

 

Třídění odpadu

Prosíme občany i návštěvníky na důsledné třídění odpadu. V obci se nacházejí 2 stanoviště na tříděný odpad (u úřadu a u pomníčku) a 4 stanoviště na bio-odpad (na hřišti, na cestě do lesa “u Holomků”, …).