Prosíme občany i návštěvníky na důsledné třídění odpadu. V obci se nacházejí 2 stanoviště na tříděný odpad (u úřadu a u pomníčku) a 4 stanoviště na bio-odpad (na hřišti, na cestě do lesa “u Holomků”, …).