ČEZ – odečty elektroměrů
Dovolujeme si Vás informovat, že v příštím týdnu budou prováděny periodické odečty elektroměrů v naší obci.
Zaměstnanci ČEZ se zaměří především na elektroměry dostupné z veřejných míst. U ostatních odběrných míst se budou snažit zákazníky pro nahlášení stavu elektroměru kontaktovat, příp. zákazníci mohou sami využit jeden z následujících způsobů pro nahlášení periodického odečtu:
1) Služby ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru na stránkách www.cezdistribuce.cz, kdy při výběru důvodu odečtu Periodický/ fakturační odečet se zobrazí aktuálně všechna odběrná místa, kterých se periodický odečet týká.
2) Distribučního portálu (DIP) pokud máte tuto službu zaregistrovánu
Tento periodický samoodečet je možné provést pouze v termínu do 10. 5. 2020. V případě, že nebude periodický/ fakturační samoodečet proveden našimi pracovníky nebo zadán zákazníkem, provedeme odhad spotřeby.
 
Informace o opatřeních v souvislosti s aktuální mimořádnou situací můžete dohledat na webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/cs/covid-19.html