Ve dnech  27.6.-2.7. proběhne na Hostíni odečet vodoměrů. V případě, že nebude možné se k vodoměrům dostat, zapište a zanechte prosím odečet na viditelném místě.