??? Mimořádné opatření
 
Omezení úředních hodin Obecního úřadu Hostín:
PONDĚLÍ 8-11 hod
STŘEDA 8-11 hod
Vstup na úřad pouze ze zakrytím nosu a úst.
Děkujeme za pochopení.