Opatření České pošty

Důchody se roznáší v pondělí 23. 3. a úterý 24. 3., prosíme všechny, kterých se to týká, aby nechodili pro výplatu důchodu na poštu. Bude jim doručena domů. 

Připomínáme, že pošta má otvírací dobu pouze do 16:00 hod, soboty zavřeno a do 9:00 je čas vymezen lidem starším 65 let.