Připomínáme povinnost uhradit do konce února poplatek za komunální odpad. Poplatky zůstávají stále ve stejné výši, tj.

500,- za rekreační objekt a rok,

500,- za trvale hlášeného občana a rok,

250,- za trvale hlášeného nezletilého, který k 1.1. daného roku nedosáhl 15 let věku

Poplatky je možné platit hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce vedený u KB Mělník, číslo účtu : 18621171/0100.  Jako VS uveďte číslo popisné a do zprávy příjemci jméno odesílatele, resp.plátce.

Nálepky pak budou vydávány v úředních hodinách nebo po dohodě.