nebezpečný odpad- oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidal, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, léky, baterie, monočlánky
elektrospotřebiče – lednice, tv, moniotory, zářivky
pneumatiky od osobních automobilů bez disků