ST   10.4.       7.00 – 11.00     pouze akutní a neodkladné stavy

ČT   11.4.       7.00 – 11.00     pouze akutní a neodkladné stavy